Fill-In Design används av:

- Myndigheter
- Kommuner
- Banker
- Försäkringsbolag
- Utvecklare

Vårt designprogram har använts i många år av organistioner och företag som har många blanketter.
En kommun kan ha flera hundra blanketter där flertalet fortfarande hanteras via PDF eller papper.
Designprogrammet har den unika möjligheten att skapa
PDF blanketter med fält för ifyllnad i Acrobat Reader.

Fill-In Filler och Acobat Reader

Nya möjligheter att samla in och sammanställa ifyllnader från vilken blankett som helst. Komponenterna sparar både tid och arbete.
När man pratar om elektroniska blanketter (formulär) slutar det oftast med en hel funktion. Därför har vi tillsammans med RMT (Rationell Mikro Teknik) integrerat blanketter tillsammans med dokumenthantering i RMT+ till en helhetslösning.

Acrobat Reader

Den vanligaste hanteringen av elektroniska blanketter är att fylla i den i Acrobat Reader och sedan skriva ut blanketten på papper.
Vill du börja samla ifyllnader för blanketthantering, klicka här!


Acrobat Pro

Du kan använda Acrobat Pro för att skapa intelligenta blanketter med funktioner som ingår i Acrobatkonceptet. Läs in PDF blanketten skapad i Fill-In Design i Acrobat Pro och lägg till funktioner som du vill ha i en PDF hantering.