Här är gridden som används för svensk standard

Bli en blankettkonstruktör på en dag!

Efter kursen ska du på egen hand kunna skapa blanketter enligt svenska (SIS), internationell (ISO) och EU-standard
för tryckta och elektroniska blanketter.

Till vänster ser du gridden som gör det enkelt att följa standard.
Den är uppbyggd av "Grundbreddsteg" och "Grundhöjdsteg".

Gridden är en förutsättning för kopiering och flyttning av objekt mellan
sidor eller blanketter. Funktionen gör arbetet snabbt och enkelt.

Innehåll

 • Genomgång av SIS, ISO och EU-standard för blanketter
 • Få kännedom om vad Du bör tänka på för att skapa en rationell blankett
 • Känna till skillnaden vid utformning av blankett för tryckning respektive för elektronisk hantering
 • Konstruktion av blanketter med professionella blankettprogram t.ex Fill-In Design, Adobe LiveCycle och MS Word.
 • Skillnader och likheter mellan olika designprogram, när ska man använda vilket?

 • Känna till skillnaden mellan olika typer av teckensnitt

 • Känna till skillnaden mellan olika bildformat

 • Skapa ifyllnadsfält för elektroniska blanketter

 • Få en översikt om hur blanketter kan bli mer intelligenta

 • Skapa ett original blanketter för tryckning och publicering

Kursen

 • Förkunskaper: Du bör vara väl förtrogen med Windows.

 • Företagsanpassade kurser hålls hos kund med en eller flera deltagare.

 • Kontakta oss så disku-terar vi ett upplägg som passar er.

Kurslängd: 1 dag.