Text o bild i olika program


Vi arbeta i InDesign

Hur skapar man tidningar, broschyrer och häften


Vi arbetar med Word o Exel

Kopplade dokument för att göra utskick till medlemmar, kunder ch leverantörer.


Photoshop för att hantera bilder

Det behövs alltid bilder. Vi går igenom olika filformat, färghantering och redigering.


Illustrator för teckningar

Vi går igenom olika filformat, färger och redigering

Blankettkonstruktör


Efter kursen ska du på egen hand kunna skapa blanketter enligt svenska (SIS), internationell (ISO) och EU-standard
för tryckta och elektroniska blanketter.


Till vänster ser du gridden som gör det enkelt att följa standard.
Den är uppbyggd av "Grundbreddsteg" och "Grundhöjdsteg".


Gridden är en förutsättning för kopiering och flyttning av objekt mellan sidor eller blanketter. Funktionen gör arbetet snabbt och enkelt.

Hemsideskonstruktör!

Du lär dig grunderna för att sedan själv sköta din hemsida.

Efter kursen ska du på egen hand kunna skapa hemsidor enligt HTML internationell standard.


Du lär dig strukturen för en responsive hemsida, passande plattor och mobiler.


Verktygen som behövs för att skapa sidor, sektioner och formulär med knappar och länkar.